دروغ خیلی بد است !

یکی از دوستان چند روز پیش زنگ زد و گفت روزانه چندتا مخاطب وبلاگ داری ؟ گفتم ببخشید محرمانه است ! خندید و گفت حدودا ؟ گفتم راست یا دروغ ؟ گفت دروغ خیلی بد است حتی اگر از روی مزاح باشد . هیچ وقت دروغ نگو و ننویس به چند دلیل : اولا به دلیل حرمت شرعی آن ، ثانیا به دلیل غیر اخلاقی بودن آن ، ثالثا به دلیل لری آن ! گفتم دلیل لری ؟! گفت بله مگه نشنیدی لرها می گویند دروغگو دشمن خداست ؟! رابعا 99 درصد دروغ ها را مخاطب متوجه دروغ بودن آن می شود . خامسا اگر با دروغگوئی مانوس شدی کم کم همان مقدار راست را هم که می گفتی کم می شود و در آخر سر آنقدر دروغگو می شوی که دیگر وقتی دروغ کم می آوری بالاجبار یک راست هم می گوئی ! بعد گفت هیچ مصاحبه های آقای رحیمی معاون اول را دیده ای ؟ گفتم چند بار . گفت همین آخرین بار که در مورد عزل آقای متکی صحبت کرد ؟ گفتم بله . گفت دیدی چطور به دنبال کلمات می گشت تا یک دروغ بسازد ! بعد اضافه کرد به خدا از هر کسی پرسیدم گفت من هم متوجه این نکته شدم ! گفتم باز سیاسی حرف زدی ! گفت اتفاقا زنگ زده بودم و آن سوال اول را هم به همین دلیل پرسیدم که چرا تو سیاسی نمی نویسی ؟! تو که قلمت بدک نیست، میدانم علاقه مند هم هستی چرا این کار را نمی کنی ؟ گفتم در این وبلاگ فقط دوست دارم در مورد محیط زیست بنویسم . گفت لابلای آن مانعی ندارد . چون بعضی خوانندگان مثل خود من آن را به علت محیط زیستی آن نمی خوانیم . گفتم به آن فکر می کنم . آخر سر و وقت خداحافظی جمله ای گفت که بیشتر من را تحت تاثیر قرار داد . گفت همچنان می گویم دروغ نگو اما اگر روزی هم خواستی بگوئی یا جوری بگو که کسی نفهمد دروغ است یا جوری که همه بفهمند دروغ است ! چون در این دو صورت راستگوئی کمتر تخطئه می شود !

/ 1 نظر / 21 بازدید
شاهرخ جباری

با سلام در تغییر رنگ صفحه به چشم های میان سالان و پیران هم بیندیشید.