توصیه های نوروزی !

 توصیه های نوروزی من با بقیه توصیه ها کمی فرق می کند و بیشتر متوجه مدیران استانی ، شهرستانی ،،محیط بان ( در صورت دسترسی به پوتین ،کلاه  و سلاح بیهوشی و اینترنت)است، البته مردم و محیط زیست را هم شامل میشود . اما توصیه! جدا مواظب باشید در ایام تعطیل جاده های میانکاله ، کنار گذر انزلی ، جاده ابر و جاده کلیبر به دور از چشمان شما احداث نشود که کار بنده سخت گره می خورد. چرا که فردا در جلسات متعدد بعدی می گویند حالا که احداث شده و هزینه شده و رفته.............

/ 1 نظر / 18 بازدید
جواد رمضاني

آقای دکتر متلک!!! مگر زودتر از شما کسی با خبر می شود؟ با آن همه محیط بان و نیروهای سازمان مگر می شود شما که متولی عرصه های تحت مدیریت سازمان محیط زیست هستید باخبر نشوید؟؟ و .... مهم مقاومت شما در قبل از تصمیم گیری و پس از تصمیم گیری است تا به شما تحمیل نشود که حالا که ساخته شده و هزینه شده و....