نیمه ئ شعبان

دوشنبه ئ گذشته به مناسبت نیمه ئ شعبان در سازمان  مراسم جشنی بر پا بود. به روال سالهای پیش در این روز رئیس سازمان آش نذری می دهد ! سخنران مراسم یک روحانی خوش ذوقی بود . وقتی کنارم نشست بعد از احوال پرسی از او سوال کردم حاج آقا شما سخنران مراسم هستید ؟ گفت پس فکر کردی آمده ام گیتار برقی بزنم ! وقتی پشت تریبون رفت ، گفت : خانم دکتر جوادی به هیچ عنوان نگذارید جاده ئ ابر احداث بشود !!! و بعد هم چقدر قشنگ صحبت کرد . خیلی خوشحال شدم . نه از اینکه جاده ئ ابر یک مخالف دیگر هم پیدا کرد ، بلکه از اینکه یک روحانی هم گیتار برقی را می شناسد و هم مسائل روز محیط زیست را !

/ 0 نظر / 17 بازدید