داستان کوتاه!

یادم می آید در یک دوره ای و درنشریه ای مطلبی را در نقد آقای هاشمی رفسنجانی بدون ذکر نام نویسنده نوشتم.یکی از دوستان کارگزارانی که از نویسنده متن خبر نداشت تماس گرفت و گفت فلانی یک مطلبی با این مضمون نوشته شده است می توانی یک پاسخ خوب برای آن تهیه کنی!؟بنا به دلایلی نتوانستم درخواستش را رد کنم !قلم را برداشتم و یا علی ......ولی مطلبی شدکه نه درد آن دوست را دوا کرد نه بدرد آقای هاشمی خورد و نه خودم فهمیدم چه نوشتم ! خدا وکیلی الان که می خواهم بنویسم می بینم مدیر سازمان بودن و از محیط زیست کشور نوشتن تقریبا چیزی شبیه همین داستان کوتاه بالاست!ولی بنا ندارم آن تجربه ی تلخ را دوباره تکرار کنم .

/ 0 نظر / 17 بازدید