بهترین ساحل مرجانی چابهار نابود شد

شهریورماه سال‌جاری طی یک توافق بین سازمان حفاظت محیط زیست و بنادرو دریانوردی قرار شد که مرجان‌‌های بندر شهید بهشتی چابهاربه یک منطقه دیگرمنتقل شود، اما پیمانکار انتقال دهنده حتی حداقل ضوابط را هم رعایت نکرد و به مرجان‌ها آسیب فراوانی رسید،عملیات مذکوربا حکم قضایی متوقف شد.اما به شامگاه هفتم بهمن‌ماه پیمانکار طرح توسعه بندر شهید بهشتی بدون مجوز اقدام به خاکریزی درسواحل این منطقه کرد و درمدت کمتر از چند ساعت دست کم 800مترمربع از بهترین مناطق مرجانی چابهار زیرخروارها خاک دفن شد .

 طبق یادداشت تفاهم با سازمان حفاظت محیط زیست ، قرار شد سازمان نبادر و دریانوردی سواحل مرجانی را به نقطه دیگری که توسط سازمان محیط‌زیست جانمایی شده بود و مطابق با شرایط و ضوابط خاصی انتقال دهد. اما پیمانکار انتقال دهنده حتی حداقل ضوابط را هم رعایت نکرد و به مرجان‌ها آسیب فراوانی رسید.

به همین جهت از ادامه فعالیت این پیمانکار با حکم قضایی جلوگیری به عمل آورد اما چند روز پیش به طور شبانه مجدداً عملیات خاکریزی انجام شد به این بهانه که پیمانکار منتقل کننده مرجان به تعهدات خود عمل کرده است در صورتی که حتی 10 درصد انتقال مرجانها به منطقه جدید هم انجام نشده است.


اگر چه  با حکم قضایی این عملیات متوقف شده است اما همین حجم خاکبرداری نیز متاسفانه خسارت سنگینی به سواحل مرجانی چابهار زده که به همین دلیل سازمان محیط‌زیست از متخلفان به مراجع قضایی شکایت کرده است.

لازم به ذکر است ، در جریان عملیات انتقال مرجانها که قبلاً توقیف فعالیت شد، خسارتی چند میلیاردی به سواحل مرجانی وارد شد که طبق حکم قضایی سازمان بنادر و دریا نوردی ملزم به پرداخت آن شده اما این خسارت هنوز پرداخت نشده است./ 0 نظر / 20 بازدید