سلامی دوباره

با انتصاب سرکار خانم دکتر ابتکار به ریاست سازمان حفاظت محیت زیست ، اینجانب طی نامه ای ضمن تبریک نکاتی را به ایشان یادآوری کردم . در آن نامه نوشتم که هم اکنون چشم امید دوستداران محیط زیست به شما است . به دوستان نیز سفارش کردم خیلی متعرض سیاست ها و اقدامات ایشان نشوید و بگذاریم با خیال راحت کارش را بکند . نشانه ی این پایبندی نیز سکوتی بود که تا به امروز تداوم داشت . در همین راستا حتی از نوشتن در وبلاگم هم خودداری کردم . ولی با رویداد واگذاری آشوراده دیگر بنای سکوت ندارم و خواهم نوشت .

/ 0 نظر / 33 بازدید