آزادی بیان برای همه بغیر از خدا !!!

امروز در خیابان گزارشگر صدا و سیما از من پرسید مصاحبه می کنید ؟ گفتم موضوع آن چیست ؟ گفت اهانت به قرآن . استقبال کردم و به آن گزارشگر گفتم ظاهرا همه در آمریکا مجازند هر حرفی بزنند بغیر از خدا که حرفهایش را می سوزانند ! به قول یکی از اساتید اخلاق بابا اگر نمی توانیم مومن باشیم حداقل مشرک باشیم و خدا را هم در کنار دیگران برسمیت بشناسیم !!!  ( تصویر یکی از یاران شیطان )                                         

/ 1 نظر / 23 بازدید
الف

یکی گفت: ازسه جور آدم در جریان آتش زدن قرآن بدم میاد! : آدمایی که تا حالا یه بار هم قرآن رو نخوندن و از سر حماقت آتشش میزنن! - آدمایی که تا حالا یه بار هم قرآن رو نخوندن و از سر غیرت در مخالفت با آتش زدنش راهپیمایی میکنن! - آدمایی که تا حالا یه بار هم قرآن رو نخوندن و از سر لجاجت از آتش زدنش طرفداری میکنن! ......................