رهبر معظم انقلاب : محیط زیست در اولویت است

همزمان باهفته منابع طبیعی، امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامیاحداث بزرگترین بوستان شهری کشور در محل سابق پادگان قلعه مرغی در جنوب تهران،رسماً آغاز شد.
در این مراسم که جمعی از اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورایاسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و فرماندهان نظامی حضور داشتند،رهبر انقلاب اسلامی، ابتدا دو اصله نهال را غرس کردند.
حضرت آیت الله خامنه ایسپس در جمع مسئولان بخشهای مختلف منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری تهران و اعضایشورای اسلامی شهر تهران در سخنانی ضمن اظهار خرسندی از توجه بیش از پیش مسئولان بهمسائل مربوط به سالم سازی محیط زیست و گسترش فضای سبز تأکید کردند: حفاظت از محیطزیست، جنگل ها و منابع طبیعی و فراهم کردن فضایی سالم و با طراوت برای زندگی ازاساسی ترین وظایف است که مسئولان باید آن را در اولویت کاری خود قراردهند.
ایشان لازمه زندگی شیرین را وجود محیط زیستی سالم در کنار پیشرفتهای علمی،صنعتی، اقتصادی و شهرسازی دانستند و خاطرنشان کردند: منابع طبیعی، از ثروتهای ملیاست که مربوط به ملتها و نسلهای مختلف در طول تاریخ است، بنابراین باید درخصوص حفظمنابع طبیعی و جنگل ها اهتمام جدی تری شود.
رهبر انقلاب اسلامی با توصیه مؤکد بهدولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامهریزیها، از طرح باغ شهرها اظهار نگرانی جدی کردند و افزودند: این موضوع که اخیراًمطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده کننده و تخریب جنگل ها و منابعطبیعی فراهم خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین بر لزوم نظارت جدی برایجلوگیری از گسترش شهر تهران تأکید کردند و افزودند: باید با جدیت تمام در مقابلمتعرضان به زمین های دامنه جنوبی البرز و اطراف تهران ایستاد و از منافع ملیپاسداری کرد.
ایشان اقدامات خدماتی و رفاهی انجام شده در تهران بعد از پیروزیانقلاب اسلامی را غیرقابل مقایسه با قبل از انقلاب خواندند و تأکید کردند: با همهاقدامات انجام گرفته، همچنان تهران از کمبود فضاهای تنفسی رنج می برد و باید طرحهایگسترش فضای سبز بویژه در مناطق جنوبی تهران در دستور کار مسئولان شهریباشد.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهمدانستند و خواستار همکاری بیش از پیش مسئولان شهری با قوه قضاییه برای مقابله بازمین خواری شدند.
حضرت آیت الله خامنه ای، مسئله آبخیزداری را نیز مهم برشمردندو تأکید کردند: دولت باید این موضوع را با جدیت و با نظارت قوی دنبال کند.
ایشانبا تأکید بر اهمیت بالای مسائل فرهنگی، فرهنگ را روح زندگی دانستند و خاطرنشانکردند: در مسائل فرهنگی شهرها باید جهت گیری، دینی و الهی باشد تا زندگی و جامعهمورد نظر اسلام تحقق یابد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان اظهار امیدواری کردندبوستانی که قرار است در محل سابق پادگان قلعه مرغی احداث شود، در همان زمان وعدهداده شده و در سوم خرداد سال 90 تحویل مردم جنوب تهران شود.
در این مراسم، آقایقالیباف شهردار تهران ضمن اشاره به نحوه احداث بزرگترین بوستان شهری کشور در محلسابق پادگان قلعه مرغی در مدت 3 ماه، گزارشی از فعالیتها و اقدامات شهرداری تهراندر بخشهای، فرهنگی و هنری، اجتماعی و اوقات فراغت، حمل و نقل و مترو، جمع آوریآبهای سطحی، حمل و تفکیک زباله ها، گسترش فضای سبز و بوستانها، شفافیت مالی شهرداریو مکانیزه شدن امور مربوط به شهرسازی ارائه کرد.
اولویت به مناطق جنوب تهران،ساخت و تعمیر مساجد، ساخت و تجهیز 275 کتابخانه عمومی، ایجاد اشتغال برای زنانسرپرست خانوار، احداث 350 خانه سلامت در 380 محله تهران، احداث بیش از پانصد زمینچمن و پنجاه و یک استخر، احداث 250 کیلومتر بزرگراه و بیش از هشتاد پل بزرگ، احداث 55 کیلومتر تونل مترو و چهل ایستگاه فعال با حمایت دولت و مجلس، گسترش فضاهای تنفسیتهران بویژه احداث بوستان بزرگ در رودخانه کن، و گسترش بوستان نهج البلاغه و ادارهشهر تهران از ابتدای سال 90 براساس طرح جامع و تفصیلی از جمله نکاتی بودند کهشهردار تهران در گزارش خود به آنها اشاره کرد.
آقای خلیلیان وزیر جهاد کشاورزینیز در سخنانی با اشاره به متوسط بارندگی و شرایط خشک و نیمه خشک کشور، استفادهبهینه از آب، احیای پوشش جنگلی و مرتعی، گسترش طرحهای آبخیزداری و سامانه های نوینآبیاری تحت فشار از جمله کارهای اساسی دولت برای حفاظت از منابع طبیعیبرشمرد.
وی با اشاره به انجام عملیات بیابان زدایی در پنج و نیم میلیون هکتار ازاراضی کشور، گفت: تهیه نقشه سیمای آبخیزهای کشور، تهیه نقشه سیمای پوشش گیاهی، وتهیه نقشه عناصر خاک های کشور سه اقدام مهم وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر بودهاست.

/ 2 نظر / 14 بازدید
محيط بان اينترنتي

سلام حاج دلاور. بنده فکر می کنم با توجه به شهید شدن 4 محیط باتن در کردستان بهتر است کمی هم در مورد این قشر صحبت کنید. آیا در گذشته مسئولیت ایشان با شما بوده یا گارد؟ اکنون که مسئولیت محیطبانان با محیط طبیعی و یگان است چه کرده اند؟!

میرشکار

جناب آقای نجفی سلام من کاریبا زد و خوردهای شما بامحیط زیست ندارم آ یا برای انتخابات دور بعد مجلس برنامه ای دارید یانه اگر نه چرا زود زمین خوردی مگر نه اینکه به ما یاد داده اند نرمیش سه کله ازنه