خط انتقال گاز 48 اینچ تهران ( خط پنجم )

      احداث خط انتقال گاز 48 اینچ تهران که در زمان اجرا و چه پس از آن اعتراضات شدیدی بدنبال داشت و همچنان از آن به عنوان تخریب وسیع ، بی کفایتی سازمان ، عدم توجه دولت به محیط زیست یاد می شود ، از جمله مواردی است که ریشه آن به سالهای قبل بر می گردد . در خصوص اینکه آیا این طرح ضرورت دارد یا نه و یا اینکه می شد آن را از مسیری دیگر هدایت کرد ، صحبت نمی کنم چرا که موضوع اول در تخصص شرکت ملی گاز است و دومی هم پس از تائید و احداث قابل بحث نیست . اما در چه تاریخی مجوزها صادر شده است ؟ جهت روشن شدن موضوع بخشی از مکاتبه شماره 316-21 مورخ 30/1/84 مدیر کل وقت دفتر ارزیابی را عینا می آورم . " پیرو تصمیمات متخذه جلسه مورخ 29/10/1383 کمیته بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی و به استناد به نامه شماره 8742-305-101 مورخ 21/11/1383 منضم به صورتجلسه مورخ 17/11/1383 انتخاب و پذیرش گزینه 3 مکانی مربوط به طرح خط انتقال گاز پنجم تهران بطول 220 کیلومتر از نیزار در حوالی سلفچگان تا شرق شهر تهران بدینوسیله اعلام می دارد که اجرای طرح فوق الاشاره مشروط به رعایت موارد زیر بلا مانع می باشد " . که البته شرایط 12 گانه ای هم منظور می شود که اولا" به هیچ وجه کافی نیست و ثانیا" هیچ وقت انجام نمی شود ! متعاقب این نظر مدیر کل وقت استان تهران ( آقای پیراسته ) طی نامه شماره 2999-305-71 مورخ 25/4/1384 به مدیر عامل محترم شرکت گاز تهران بزرگ اعلام می نماید : "بدینوسیله این اداره کل با انجام عملیات مسیر یابی نقشه برداری مسیر خط انتقال فاز پنجم تهران در چهار چوب نتایج مطالعات ارزیابی زیست محیطی مورد تائید دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان و توافقات فیمابین در جلسه مورخ 30/1/1384 موافقت دارد . " متعاقب این موافقت ها ، شرکت گاز بخشی از مسیر را انجام و برای بخش داخل پارک ملی خجیر هم بر اساس مجوز اخذ شده با پیمانکار انعقاد قرارداد می نماید و موضوع را طی نامه ای به اداره کل تهران اعلام می نماید و احداث خط لوله مذکور در پارک ملی آغاز می شود . همان مسیر مصوب را ادامه می دهند تا حوالی روستای سعید آباد بعلت اینکه مسیر 3 از وسط روستای سعید آباد عبور می کرد ! نرسیده به روستا با یک انحراف زیاد از خط الراس بلندترین قله منطقه عبور می نمایند که در همین اثنا به بنده این خبر رسید . در یک روز تعطیل به همراه مدیر کل وقت استان تهران به منطقه رفتم . حدود 15 بلدوزر ترانشه عظیمی را در دل پارک ملی خجیر احداث نموده بودند و با تیراندازی مامورین کار متوقف شده بود . از همانجا با رئیس سازمان تماس گرفتم . خانم دکتر جوادی پرسیدند وضعیت چطور است ؟ برایش شرح دادم . گفت من خودم هم دارم می آیم . گفتم اگر میسر است استاندار را هم همراه بیاورید . ساعاتی بعد به همراه رئیس سازمان ، استاندار و مسئولین شرکت گاز در منطقه بودیم . با نقشه و استدلالات منطقی به آقای استاندار نشان دادیم که شرکت گاز بخشی از مسیر را تخلف کرده است . انصافا" آقای استاندار هم با موضوع کاملا" منطقی برخورد کرد و علی رغم اینکه مدیران گاز مرتب می گفتند آقای استاندار پشت ماجرا است ، اما ایشان همانجا دستور توقف عملیات و بازسازی مسیر را دادند . بناشد شرکت گاز قسمت تخلف شده را بازسازی و سپس به مسیر مصوب برگردد . متعاقب این موضوع ، شرکت گاز عملیات بازسازی را شروع و مسیر مصوب را در دستور کار قرارداد . البته باید اذعان کرد که احیاء مسیر تخریب شده شاید نیاز به سالها زمان داشته باشد . هم اکنون خط لوله احداث شده است و تنها بخشی از مسیر که از وسط روستای سعید آباد عبور می کرد ، با یک انحراف جزئی از حاشیه آن عبور نموده است . عبور خط لوله گاز از پارک ملی خجیر و رودخانه جاجرود دارای یک گزارش ارزیابی زیست محیطی است که توسط  شرکت پنگان آوران با حضور آقای دکتر ریاضی تدوین شده است . به همین دلیل سازمان شرکت مذکور را در لیست سیاه قرارداده و موضوع کتبا" به سازمان مدیریت وقت اعلام شده است . ( اسناد مربوطه قابل ارائه به مدافعین راستین محیط زیست و جویندگان حقیقت است) .  

/ 0 نظر / 23 بازدید