سر دراز رشته ئ کنار گذر انزلی !

سابقه ئ کنارگذر را که همه میدانند . وقایع چند روز اخیر را هم که ماشائ الله مطبوعات و سایت های خبری با تمام جزئیات نوشتند ! آخرین خبر اینکه با درخواست مجدد رئیس سازمان ،رئیس جمهور محترم نماینده ئ ویژه ای را جهت بررسی این موضوع تعیین کرده است . ظاهرا این فرد آقای دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور می باشد . این انتخاب رئیس جمهور جای امیدواری دارد چرا که آقای دکتر واعظ زاده علاوه بر مسئولیت اجرائی یک چهره علمی و آکادمیک است که قطعا زبان مدافعان محیط زیست را بخوبی می فهمد.

/ 1 نظر / 17 بازدید
شهشهان

خدا به خیر بگذرونه!